Agnostikerna logo
< SE | EN >

Koncept I - Tid

Verkliggöra idéen om att datorn ska underlätta enformiga arbetsmoment.

Koncept II - Information

All data som man vill kunna söka på, kan och ska läggas in i databaser för enklare åtkomst och jämförelser.

Koncept III - Nöje

Ett nöje att arbeta då trista repetativa uppgifter försvinner. Eller ägna en liten stund åt ett spel.