Agnostikerna logo
< SE | EN >

Reporter

Fortfarande manuell tidrapportering på ditt jobb?
Har den löneansvarige ett nervöst sammanbrott en gång i månaden?
Klarar era anställda av att komma ihåg ett lösenord?
Vill ni ha bättre koll på era anställdas scheman
Vill ni kunna ändra era anställdas scheman från var som helst?

Om svaret på någon/några av ovan ställda frågor är JA, så har Agnostikerna utvecklat ett program som kan passa era behov.
Programmet är en hemsida med olika flikar för olika delar (moduler) i programmet.

Moduler:

Programmet består av två interface, ett för användare och ett för administratörer. Användarna kan Stämpla in/ut. Kontrollera scheman, Markera arbetsuppgifter som utförda, Markera att man utfört en temperaturkontroll och Skicka/Läsa meddelanden inom systemet.
Administratörerna kan lägga upp nya anställda. Ändra vilka grupper som anställda ska höra till och lägga till nya grupper. Lägga till temperaturkontroller. Lägga till och schemalägga arbetsuppgifter. Lägga upp och ändra scheman. Lägga upp standardscheman för att förenkla schemaläggning. Ändra in/utstämplad tid för anställda, kontrollera tidrapporter, ta ut tidrapportslistor. Ta ut diverse listor ur systemet.

Kontakta oss för att få programmet demonstrerat eller för ytterligare information.
En demo finns här.
Användare.
Administrering.
Lösenord samma som användarnamn.